หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

หนวดของแมว
- Dec 27, 2016 -

หนวดของแมวจะเป็นตัวรับสัมผัสที่มีความสำคัญมาก มันสามารถใช้ประโยชน์จากอากาศสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเพื่อการรับรู้และมองเห็นวัตถุ ในบางกรณี มีบทบาทในตา เมื่อพบรอยแตกแคบ หรือหลุม เคราเป็นอุปกรณ์วัด การตรวจสอบสามารถผ่านร่างกาย

แมวทุกคนมีเป็นการเบียดยาวอันยิ่งใหญ่ คุณอย่ามากี่นาน บางเครา Oh และหนวดบน คน บางทีก็มีลักษณะการตกแต่ง แต่ สำหรับ แมว ลูกแมวแต่เป็นอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ

คู่ของ: บนแผ่นทิ้ง

ถัดไป: ลิ้นแมว