หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

ลิ้นแมว
- Dec 27, 2016 -

หลายคนที่เป็นเจ้าของแมวมีประสบการณ์ดังกล่าว: คนตัวเล็กนี้เป็นเรื่องยากที่จู้จี้จุกจิกกิน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แมวพัฒนานิสัยกินของไม่ซ้ำกันมี สาเหตุทางพันธุกรรม

ผลลัพธ์แสดงว่า สามารถผลิตเลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ โดยเฉพาะยีนบน andquot ลิ้น หวาน receptorsandquot;, เพื่อ ให้เพลิดเพลินกับรสชาติของหวาน แมว 6 ของยีนนี้ล้มเหลว ไม่ทำให้ตัวรับรสหวานที่จำเป็นในการสร้างโปรตีนสองอย่างใดอย่างหนึ่ง

คู่ของ: หนวดของแมว

ถัดไป: แนะนำแมว