หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

ห้องน้ำสุนัขฝึกอบรม
- Dec 27, 2016 -

รู้ว่าเวลาน้ำสุนัข: ก่อนฝึกสุนัข คุณต้องดูที่เวลาไม่สุนัขปัสสาวะ ปกติ สุนัขในตอนเช้า คุณจะตื่นห้องสุขา นอกจากนี้หากคุณพบสุนัข snuffled รอบเริ่มกับจมูกไปพื้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสุนัขปัสสาวะ

วางคอนเทนเนอร์ห้องน้ำสุนัข: ง่ายเบาสุนัขที่ดีที่สุดสามารถยืนภายใน และ containerand #39; s ที่ดีที่สุดมีกลิ่นปัสสาวะบาง ปฏิบัติของสุนัขบนเขาแผ่นของกระดาษ กระดาษที่ มีสุนัขปัสสาวะแช่