หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

สุนัขน้ำหนัก
- Dec 27, 2016 -

เมื่อเปิดหัวใจของโลกของโรคอ้วน น้ำหนักยังเกิด คุณรู้ว่า ลดน้ำหนักไม่ใช่รักษาคน สุนัขยังต้องลดน้ำหนัก น้ำหนักเป็นความใส่ใจที่สำคัญที่สุดเพื่อความสมดุลของการบริโภคและการใช้ ถ้าสุนัขอ้วนของคุณอาจทำให้เกิดโรค สุนัขสัตว์เลี้ยงจึงต้องลดน้ำหนัก

ในแง่ง่าย ปุ่มที่สำคัญที่สุดการสูญเสียน้ำหนัก มันเป็นความสนใจไปที่การบริโภคและการใช้ เพื่อความสมดุลการใช้ และบริโภค หรือบริโภคน้อยกว่าการใช้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนัก