หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

สุนัขยังมีสารอาหารที่จำเป็น
- Dec 27, 2016 -

โปรตีนจะแบ่งย่อยเป็นกรดอะมิโนในร่างกายของสุนัข สุนัขอวัยวะ กล้ามเนื้อ เลือด กระดูก ผม สกิน เล็บ และประโยชน์อื่น ๆ ขององค์กร เมื่อภายในร่างกายจะหยุดเป็นเวลานานในอวัยวะย่อยอาหารและความเต็มอิ่ม ไขมันส่วนเกินเมื่อไขมันและขาดการออกกำลังกาย ไขมันจะสะสมตามสาเหตุของโรคอ้วน นอกเหนือจากโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตนอกจากขาดไม่ได้ที่สุนัขร่างกายคือ แร่ธาตุ และวิตามิน ถ้ามีไม่เพียงพอวิตามินและแร่ธาตุ จะมีผลต่อการพัฒนากระดูกสุนัขและความต้านทานโรค

คู่ของ: รับประทานอาหาร

ถัดไป: ไม่ใช่