หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

แนะนำแมว
- Dec 27, 2016 -

แมวสัตว์เลี้ยงจะเป็นสัตว์สมบูรณ์แบบ ธรรมชาติทำให้มันสมบูรณ์แบบ: แมว มอง ความทุ่มเท ชีวิตอิสระ ไม่ต้องอาศัยโฮสต์ ช่วย ขอน้อย แมวรู้สึกจะสมบูรณ์แบบ เฉียบพลันเสมอเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมรอบ ๆ แมวทั้งหมดมีลักษณะโนเบิลเป็นธรรมชาติ ครอบครัวของแมวในโลกและลึกลับที่สุด สำคัญที่สุด อันตรายที่สุด สวยที่สุด และกล้าหาญมากที่สุดมีความภาคภูมิใจในการเลี้ยงลูกด้วยนม เปรียบเทียบกับเสือพูมา แมวเป็นอ่อนโยนมาก แต่มันไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เช่นสุนัข แมว หรือ กลิ่นเก่า อิสระ และเกเร