หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

บนแผ่นทิ้ง
- Dec 27, 2016 -

แผ่นสามารถเล่นบทบาทของโช้คอัพ แมวเดินไม่ มีเสียง แมวตกมาจากสูงดูดซับส่วนใหญ่ของผลกระทบ เพื่อให้แมวกระโดดลงจากสูงไม่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อแมวจับเมาส์เมื่อ paws บนเนื้อเช่นคุณสามารถที่จะลดบทบาทของรอยเท้าแมว เพื่อให้เมาส์ไม่ง่ายฟังรอยเท้าแมว ก็ไม่ง่ายที่จะหลบหนี

คู่ของ: ไม่ใช่

ถัดไป: หนวดของแมว