หางโจวเทียน Pet Products Co., Ltd

กว่า 10,000 SKU พ.ศ. 2539 แหล่งครบ

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
สุนัขจะจำ ของสารอาหารหลักสาม
- Dec 27, 2016 -

สุนัข ชอบคน เพื่อพัฒนา และรักษาสุขภาพ มีต้อง 3 สารอาหาร โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) สำหรับสุนัขขนาดเล็ก ระดับ 90,000 บัตรแต่ละกิโลกรัมของน้ำหนัก ความจำเป็นในขณะที่กก.ละ 50 กิโลกรัมเพื่อ 49,000 สุนัขขนาดใหญ่ดังนั้นหนักกว่ากิโลกรัมละค่อย ๆ ลดจำนวนที่จำเป็นและสุนัขกว่าสุนัขสองเวลาความร้อนเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตระยะสั้นของความต้องการ